RINELON ® Mometason

RINELON ® is een medicijn op basis van Mometasonfuroaat

THERAPEUTISCHE GROEP: Rhinologisch - Nasale decongestiva en andere preparaten voor lokaal gebruik

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties RINELON ® Mometason

RINELON ® wordt normaal gesproken gebruikt voor de profylaxe en symptomatische behandeling van seizoensgebonden of niet-seizoensgebonden allergische rhinitis bij zowel volwassenen als pediatrische patiënten.

Hetzelfde medicijn wordt ook gebruikt bij het voorkomen van de nasale pulp van de volwassen patiënt.

Werkingsmechanisme RINELON ® Mometason

RINELON ® is een geneesmiddel op basis van Mometason, een werkzaam bestanddeel behorend tot de categorie corticosteroïden, in het bijzonder actief voor uitwendig gebruik.

In plaatselijk toegepast werkt het op lokaal niveau en remt het een reeks moleculaire gebeurtenissen die betrokken zijn bij de productie en uitscheiding van ontstekingsmediatoren zoals prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen.

Meer bepaald zou Mometason de expressie van het enzym Lipocortin A kunnen induceren, een eiwit dat in staat is om fosfolipase A2 te remmen betrokken bij de enzymatische transformatie van verschillende substraten in ontstekingsmediatoren.

Dit alles vertaalt zich feitelijk in een vermindering van de ontstekingsomgeving, in een betere controle van de cytokine-uitscheiding van ontsteking, in een vermindering van de rekrutering van ontstekingselementen en derhalve in een duidelijke verbetering van de bijbehorende symptomatologie.

De werkzaamheid van RINELON®-therapie wordt verder ondersteund door de voordelige farmacokinetische eigenschappen van Mometason, die door beperking van de systemische absorptie ook de potentiële systemische bijwerkingen van de therapie verminderen.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

MOMETHASONE IN DE BEHANDELING VAN PSORIASIS

Adv. 2013 mei; 30 (5): 503-16. doi: 10.1007 / s12325-013-0033-4. Epub 25 mei 2013.

Berg M, Svensson A, Faergemann J.

Onderzoek dat een nieuwe formulering test voor Mometason die nuttig is voor psoriasispatiënten.

De gegevens lijken erg bemoedigend en laten een goed therapeutisch succes zien en een uitstekend verdraagbaarheidsprofiel.

MOMETHASONE IN DE BEHANDELING VAN DERMATITIS

Pharm Dev Technol. 2013 22 jul. [Epub ahead of print]

Salgado A, Raposo S, Marto J, Silva AN, Simões S, Ribeiro HM.

Onderzoek dat aantoont hoe de hydrogelformulering van Mometasonfuroaat met succes kan worden toegepast bij de behandeling van hoofdhuiddermatitis, wat een goed therapeutisch succes garandeert.

MURETASONE FUROATO EN VASCULAIRE PARAMETERS IN ALLERGISCHE PATIËNTEN

Coll Antropol. 2013 mrt; 37 (1): 127-30.

Kujundzić M, Babarović E, Petković M, Pavlović-Ruzić I, Coklo M, Zamolo G.

Werk dat aantoont hoe de behandeling met Mometason gedurende 15 dagen een significante vermindering van vasculaire dichtheid en de vorming van nieuwe vaten in het neusslijmvlies kan bepalen, bij allergische patiënten, waardoor de symptomatologie wordt verbeterd.

Wijze van gebruik en dosering

RINELON ®

Mometasonfuroaat 50 microgr-neusspray voor levering.

De therapie met RINELON ® moet worden vastgesteld, in doses en tijdstip van inname, door uw arts op basis van het huidige klinische beeld.

De dosering die wordt gesuggereerd bij volwassenen die lijden aan allergische rhinitis is die van 2 toedieningen per neusgat eenmaal per dag in de beginfase van de behandeling, om vervolgens over te gaan naar een dagelijkse toediening per neusgat, in de volgende onderhoudsfase.

Verschillende doseringen zijn duidelijk noodzakelijk bij patiënten tussen 5 en 11 jaar en bij patiënten die lijden aan een neus-polyposis.

Waarschuwingen RINELON ® Mometason

Het gebruik van RINELON ® moet zorgvuldig worden gecontroleerd door uw arts, gezien de aanwezigheid van een corticosteroïde als werkzaam bestanddeel en van benzalkoniumchloride als hulpstof.

In feite kan langdurig gebruik van deze producten leiden tot het optreden van lokale bijwerkingen van klinisch relevante overgevoeligheid, zoals de onmiddellijke opschorting van de behandeling vereisen.

Gezien de aanwezigheid van Mometason moet RINELON ® met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt of niet precies worden toegediend aan patiënten die lijden aan lokale infecties, trauma's of operaties ondergaan.

Hoewel de incidentie van systemische bijwerkingen bijzonder zeldzaam is, moet de arts periodiek toezicht houden op de algehele gezondheidstoestand van de patiënt.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

De bovengenoemde contra-indicaties voor het gebruik van RINELON ® strekken zich duidelijk ook uit tot de zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding, gezien het ontbreken van onderzoeken die het veiligheidsprofiel van Mometason voor de gezondheid van de foetus en de baby kunnen karakteriseren.

interacties

De zeer lage systemische absorptie die het Mometasone bij RINELON® ontmoet, vermindert het risico op klinisch relevante geneesmiddeleninteracties aanzienlijk.

Contra-indicaties RINELON ® Mometason

Het gebruik van RINELON ® is gecontraïndiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen, bij patiënten die lijden aan lokale infecties en bij patiënten die een operatie ondergaan.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

RINELON®-therapie, vooral als deze lang aanhoudt, kan plaatselijke bijwerkingen veroorzaken zoals: luchtweginfecties, epistaxis, hoofdpijn, faryngitis, neusverbranding en neusulcera.

Gelukkig zijn de systemische bijwerkingen die het vermelden waard zijn zeldzamer.

Notes

RINELON ® is een medicijn op recept.

Aanbevolen

Subungual hyperkeratosis - Causes and Symptoms
2019
Het ademhalingsquotiënt
2019
Hoesten - oorzaken en symptomen
2019