EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride

Wat is EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride gebruikt voor en waarvoor wordt het gebruikt?

EndolucinBeta bevat de radioactieve lutetiumverbinding (177Lu) chloride en wordt gebruikt voor het radioactief labelen van andere geneesmiddelen. Radioactieve markering is een techniek die wordt gebruikt om medicijnen te markeren (of labelen) met radioactieve stoffen, zodat ze radioactiviteit kunnen overbrengen naar de delen van het lichaam waar deze nodig zijn, zoals een tumorlocatie.

EndolucinBeta mag alleen worden gebruikt voor het radioactief merken van geneesmiddelen die specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik met EndolucinBeta.

Hoe wordt EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride gebruikt?

EndolucinBeta mag alleen worden gebruikt door specialisten met ervaring op het gebied van radioactief merken.

EndolucinBeta wordt nooit rechtstreeks aan de patiënt geleverd. Radiolabeling met EndolucinBeta vindt plaats in het laboratorium. Het radioactief gelabelde geneesmiddel wordt vervolgens aan de patiënt toegediend volgens de instructies in de productinformatie van het geneesmiddel zelf.

Hoe werkt EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride?

Het werkzame bestanddeel in EndolucinBeta, Lutetium (177Lu) chloride, is een radioactieve stof die voornamelijk een soort straling uitzendt die bekend staat als bètastraling, met een kleine hoeveelheid gammastraling. Een radioactief gelabeld geneesmiddel met EndolucinBeta wordt toegediend om straling te transporteren waar nodig in het lichaam, om kankercellen te vernietigen (indien gebruikt als een behandeling) of om beelden op een scherm te verkrijgen (indien gebruikt om een ​​diagnose te stellen).

Welke voordelen bleek EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride tijdens de studies te hebben?

Talrijke gepubliceerde onderzoeken hebben het nut aangetoond van Lutetium (177Lu) voor het radioactief labelen van geneesmiddelen, om neuro-endocriene tumoren te diagnosticeren en te behandelen. Deze vertegenwoordigen een groep tumoren die cellen aanvallen die hormonen afscheiden in verschillende delen van het lichaam, waaronder pancreas, darmen, maag en longen. De voordelen van EndolucinBeta hangen grotendeels af van het geneesmiddel dat werd gebruikt voor radioactief labelen.

Welke risico's houdt het gebruik van EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride in?

De bijwerkingen van EndolucinBeta hangen grotendeels af van het geneesmiddel waarmee het wordt gebruikt en worden beschreven in de bijsluiter van het betreffende geneesmiddel. EndolucinBeta is op zichzelf radioactief, dus net als elk ander radioactief geneesmiddel kan het gebruik ervan het risico op het ontwikkelen van kanker en erfelijke gebreken met zich meebrengen. De hoeveelheid EndolucinBeta die wordt gebruikt, is echter klein en daarom worden deze risico's als laag beschouwd. Uw arts moet ervoor zorgen dat de verwachte voordelen van het gebruik van EndolucinBeta voor patiënten groter zijn dan de risico's van radioactiviteit.

Medicijnen die radioactief gemerkt zijn met EndolucinBeta mogen niet worden gebruikt bij vrouwen die zwanger zijn of zouden kunnen zijn. Zie de bijsluiter voor de volledige lijst van beperkingen met betrekking tot het gebruik van EndolucinBeta. Zie de bijsluiters van de betreffende geneesmiddelen voor meer informatie over de beperkingen die specifiek van toepassing zijn op geneesmiddelen die met endolucine worden gecombineerd.

Waarom is EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau was van mening dat het gebruik van Lutetium (177Lu) voor de radioactieve labeling van geneesmiddelen goed gedocumenteerd is in de wetenschappelijke literatuur. Zoals voor alle materialen die worden gebruikt voor het radioactief labelen van geneesmiddelen, houdt blootstelling aan straling geassocieerd met het gebruik van EndolucinBeta risico's in. De EndolucinBeta-productinformatie bevat informatie over het minimaliseren van deze risico's.

Het CHMP was van oordeel dat de voordelen van EndolucinBeta groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van EndolucinBeta.

Welke maatregelen worden er genomen om een ​​veilig en doeltreffend gebruik van EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride te waarborgen?

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen voor een veilig en doeltreffend gebruik van EndolucinBeta door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten zijn opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter.

Overige informatie over EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) chloride

Voor het volledige EPAR van EndolucinBeta, raadpleegt u de website van het Agentschap: ema.europa.eu/Find medicine / Human medicines / Europese openbare beoordelingsrapporten. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met EndolucinBeta.

Aanbevolen

Kruidenthee om te slapen
2019
Make-uptips voor vrouwen
2019
Houding en bodybuilding
2019